Tiếng Quan Thoại (Phổ Thông, Mandarin) là phương ngôn tiếng Hán có nhiều người sử dụng nhất và có phạm vi phân bố rộng nhất.

Filter