Những sản phẩm phụ kiện và linh kiện sửa chữa / thay thế tương thích với máy chơi game Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One S và Microsoft Xbox One X.