PlayStation 4 (viết tắt là PS4) là một máy chơi game gia đình do Sony Interactive Entertainment phát triển.