Là bản gốc của DVD hoặc BluRay được chép y nguyên ra dưới dạng file đĩa ảo (ISO với DVD) hoặc thư mục BDMV (với đĩa Bluray). Chất lượng y bản gốc.

Khuyến khích xem tốt nhất ngay trên máy tính, hoặc nếu muốn có thẻ chép ra đĩa (chỉ áp dụng cho DVD vì đĩa Bluray không phổ biến tại VN)

Filter