750k

Tay cầm IINE siêu ngầu lòi Ares Mecha có đèn LED, tính năng Wake Up cho cho các máy Nintendo Switch, thêm 2 nút phía sau để cài đặt Macro. Còn có thể dùng trên Steam Deck, PC, Android, iOS.